Rodman

HISTÒRIA

Els orígens del Grup Rodman, es remunten a l'any 1974, quan D. Manuel Rodríguez, actual president del Grup, funda Rodman Construcciones Navales y Industriales, iniciant la seva activitat a la construcció naval.

 

Durant aquests anys, s'han construït i lliurat a les drassanes del Grup més de 15.000 embarcacions. Aquesta trajectòria i experiència adquirida ha permès al Grup situar-se com un dels grups de construcció naval més consolidats a nivell europeu.

Actualment el Grup Rodman és la companyia més antiga d'Espanya al sector amb un bagatge d'activitat ininterrompuda durant més de 46 anys.

El Grup Rodman presenta l'oferta de producte més diversificada i versàtil del sector, convertint-se en l'actiu intangible on resideix el seu veritable saber fer. Alts estàndards de qualitat, màxima seguretat i la millor navegabilitat, aquests són els atributs de la marca Rodman.

 

L'activitat del Grup Rodman està dirigida a la construcció de vaixells, amb un ampli ventall d'eslores i construïts en diferents materials: vaixells construïts en acer i embarcacions en polièster on s'engloben tant la nàutica professional com les embarcacions d'esbarjo.

 

Les tres divisions de la companyia -vaixells d'acer, nàutica professional i nàutica d'esbarjo- encarnen la pluralitat de l'oferta del Grup Rodman. Així, a les diferents drassanes es produeixen des de patrulleres en PRFV de fins a 42 metres a vaixells d'acer de fins a 170 metres d'eslora, passant per vaixells de pesca a PRFV de més de 36 metres d'eslora o embarcacions d'esbarjo de qualsevol dels seus tres gammes diferenciades: Rodman, Rodman MUSE i Rodman SPIRIT.